Baticaloa Ads

Batticaloa Ads (PVT) LTD

Leading Social Media Marketplace

ஓட்டமாவடி நாவலடி அரபா பள்ளி வீதியில் (கொழும்பு – திருகோனமலை பிரதான வீதி அருகில்) இரு பக்க வீதிகளுடன் கூடிய 80 பேர்சஸ் காணி விற்பனைக்கு உண்டு

# சிறிய வீடு, மின்சாரம் மற்றும் நீர் வசதிகளுடன் கூடிய காணி

” விலை பேசித்தீர்மானிக்க முடியும்”

“உங்களுடைய விளம்பரங்களை 120,000+ க்கும் அதிகமான சமூக வலைதள பாவனையாளர்களான வாடிக்கையாளர்களை கொண்ட எமது Batticaloa Ads வளையமைப்பில் பதிவு செய்ய முடியும்

குறைந்த கட்டணத்தில் , சிறந்த விளம்பர சேவை…

விளம்பர தொடர்புகளுக்கு..
0771 225 010 , 074 121 50 10 , 0770 741 849”

Share Now