Baticaloa Ads

Batticaloa Ads (PVT) LTD

Leading Social Media Marketplace

காத்தான்குடி முகைதீன் பள்ளி வீதியில் (அரபாத் சாப்பாட்டுக்கடக்கு முன்பாக) 38X20 அடி அளவுடைய காணியில் அமைந்த 02 கடைகளுடன் கூடிய வீடு உடனடியாக விற்பனைக்கு உண்டு

“விலை பேசித்தீர்மானிக்க முடியும்”

குறிப்பு : தேவையானவர்கள் மாத்திரம் தொடர்புகொள்ளவும்

“உங்களுடைய விளம்பரங்களை 120,000+ க்கும் அதிகமான சமூக வலைதள பாவனையாளர்களான வாடிக்கையாளர்களை கொண்ட எமது Batticaloa Ads வளையமைப்பில் பதிவு செய்ய முடியும்

குறைந்த கட்டணத்தில் , சிறந்த விளம்பர சேவை…

விளம்பர தொடர்புகளுக்கு..
0771 225 010 , 074 121 50 10 , 0770 741 849”

Share Now