Baticaloa Ads

Batticaloa Ads (PVT) LTD

Leading Social Media Marketplace

புதிய காத்தான்குடி 06ம் குறிச்சி கர்பலா வீதியில் (மத்திய மகா வித்தியாலயம் அருகில்) 06 பேர்சஸ் அளவுடைய அனைத்து வசதிகளும் கொண்ட வீட்டுடனான காணி விற்பனைக்கு உண்டு

“விலை பேசித்தீர்மானிக்க முடியும்”

“உங்களுடைய விளம்பரங்களை 120,000+ க்கும் அதிகமான சமூக வலைதள பாவனையாளர்களான வாடிக்கையாளர்களை கொண்ட எமது Batticaloa Ads வளையமைப்பில் பதிவு செய்ய முடியும்

குறைந்த கட்டணத்தில் , சிறந்த விளம்பர சேவை…

விளம்பர தொடர்புகளுக்கு..
0771 225 010 , 074 121 50 10 , 0770 741 849”

Share Now