Baticaloa Ads

Batticaloa Ads (PVT) LTD

Leading Social Media Marketplace

காத்தான்குடி06, அமானுல்லாஹ் வீதி, இப்ராஹீம் சில்லரைக் கடைக்கு முன்னால், வாகன போக்கு வரத்து செய்யக்கூடிய வீதியோரமாக, 24.5′ : 39′ அடி அளவுகளுள்ள வெற்று வளவொன்று குடி நீர், மின்சார இணைப்பு வசதிகளுடன் விற்பனைக்குண்டு

“விலை பேசித்தீர் மாணிக்கலாம்”

“உங்களுடைய விளம்பரங்களை 120,000+ க்கும் அதிகமான சமூக வலைதள பாவனையாளர்களான வாடிக்கையாளர்களை கொண்ட எமது Batticaloa Ads வளையமைப்பில் பதிவு செய்ய முடியும்

குறைந்த கட்டணத்தில் , சிறந்த விளம்பர சேவை…

விளம்பர தொடர்புகளுக்கு..
0771 225 010 , 074 121 50 10 , 0770 741 849”

Share Now