Baticaloa Ads

Batticaloa Ads (PVT) LTD

Leading Social Media Marketplace

Not Provided

Not Provided

Vacancies in Madagama Bible

பிபிலை மதகம நகரில் இயங்கும் பிரபலமான பேக்கரி ஒன்றிற்கு அனுபவமிக்க பக்கர் தேவை

“சம்பளம் மற்றும் இதர விபரங்களை பேசித்தீர்மானிக்க முடியும்”

Not Provided

Not Provided

“உங்களுடைய விளம்பரங்களை 120,000+ க்கும் அதிகமான சமூக வலைதள பாவனையாளர்களான வாடிக்கையாளர்களை கொண்ட எமது Batticaloa Ads வளையமைப்பில் பதிவு செய்ய முடியும்

குறைந்த கட்டணத்தில் , சிறந்த விளம்பர சேவை…

விளம்பர தொடர்புகளுக்கு..
0771 225 010 , 074 121 50 10 , 0770 741 849”

Share Now