Baticaloa Ads

Batticaloa Ads (PVT) LTD

Leading Social Media Marketplace

விசேட விலைக் கழிவு – பலீல் சில்லறைக் கடை காத்தான்குடி

” இவ் விசேட விலைக்கழிவு 22-07-2023 தொடக்கம் 25-07-2023 வரை மாத்திரமே ”

பலீல் சில்லறைக் கடை
பீச் ரோட், (ஹோட்டல் பீச் வே முன்பாக)
காத்தான்குடி

“உங்களுடைய விளம்பரங்களை 120,000+ க்கும் அதிகமான சமூக வலைதள பாவனையாளர்களான வாடிக்கையாளர்களை கொண்ட எமது Batticaloa Ads வளையமைப்பில் பதிவு செய்ய முடியும்

குறைந்த கட்டணத்தில் , சிறந்த விளம்பர சேவை…

விளம்பர தொடர்புகளுக்கு..
0771 225 010 , 074 121 50 10 , 0770 741 849”

Share Now