Baticaloa Ads

Batticaloa Ads (PVT) LTD

Leading Social Media Marketplace

Not Provided

Not Provided

காத்தான்குடி ஊர் வீதியில் இயங்கும் இமாஸ் பேக்கரியில் புனித றமழானை முன்னிட்டு விசேட விலைக்கழிவு

# முட்டை பண் – 70/=
# கோழி பண் – 50/=
# இறைச்சி பண் – 50/=
# பேஸ்டி – 50/=
# கறி பண் – 50/=
# கறி மிளகாய் பண் – 60/=
# பர்கர் பண் – 70/=
# ஒவன் பெட்டிஸ் – 50/=
# சன்விச் – 50/=
# சீனிசம்பல் பண் – 50/=
# கீல்ஸ் பண் – 70/=

இமாஸ் பேக்கரி
ஊர் வீதி (ஹிழுரியா பாடசாலை அருகில்)
காத்தான்குடி

Not Provided

Not Provided

“உங்களுடைய விளம்பரங்களை 120,000+ க்கும் அதிகமான சமூக வலைதள பாவனையாளர்களான வாடிக்கையாளர்களை கொண்ட எமது Batticaloa Ads வளையமைப்பில் பதிவு செய்ய முடியும்

குறைந்த கட்டணத்தில் , சிறந்த விளம்பர சேவை…

விளம்பர தொடர்புகளுக்கு..
0771 225 010 , 074 121 50 10 , 0770 741 849”

Share Now